Inloggen Social Schools

Team

 

Het team van De Lier bestaat uit een groep enthousiaste leraren en begeleidende medewerkers onder aanvoering van directeur Debby Broeren.

De directeur - Debby Broeren 
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray en de medezeggenschapsraad. Zij is aanspreekpunt voor ouders.

De adjunct-directeur - Saskia van Wylick 
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school. De adjunct-directeur onderhoudt het contact met de oudervereniging. 

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) - Heidi Holtackers
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.

 

Leerkrachten groep 1/2  Carol Dings, Lise Oudenhoven
Leerkrachten groep 3/4 Carla Verhoeven, Saskia van Wylick 
Leerkrachten groep 5/6 Ilze Arts, Kitty Loonen 
Leerkrachten groep 7/8 Charelle Scholtz, Saskia van Wylick
Onderwijsassistenten  Lisa Mulder, Anouk Swinkels
Secretaresse Truus Philipsen
Conciërge  
Interieur verzorgster