Inloggen Social Schools

Gouden regels

Een goede schooltijd begint met een goede sfeer in de klas. We besteden daarom veel aandacht aan vertrouwen in jezelf en in de ander. We werken met de kinderen aan omgangsvormen en helpen hen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. We hebben duidelijke gedragsregels en in alle groepen wordt aandacht besteed aan het bevorderen van de sociale vaardigheden van kinderen.

Onze ‘gouden regels’ helpen daarbij. In school zijn deze regels op diverse plekken terug te vinden.