Inloggen Social Schools

Passend onderwijs

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde.  Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Wij hebben in ons  schoolondersteuningsplan beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Soms is er meer nodig dan wij als school kunnen bieden. Dan zoeken we samen met u welke school  in de regio wél een passend aanbod heeft voor uw kind. Wij maken als school onderdeel uit van een  samenwerkingsverband (SWV): SWV PO 31.01. Samen met alle scholen van dit SWV zorgen we  ervoor dat elk kind in de regio onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs.  Meer informatie over passend onderwijs en de afspraken in de regio kunt u vinden op de website van  het SWV: www.swvpo.nl 

Voor een enkele leerling is het aanbod rondom MBHB op school niet voldoende. Om ook voor deze leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren in de eigen gemeente, hebben we een voltijds HB-voorziening opgezet. Het voltijds HB-onderwijs wordt het ‘SPOV-Atelier’ genoemd. 

Ons SPOV-atelier staat voor:

A: aandacht voor verbinding (met peers, VO en regulier)
T: top down waar mogelijk
E: executieve vaardigheden als rode draad
L: Leren leven, leren denken, leren leren
I : innoveren en out of the box denken
E: experimenteren en exploreren
R: ruimte voor autonomie

Verdere informatie is te vinden via onderstaande link

SPOV atelier