Inloggen Social Schools

Aanmelden

Wilt u onze basisschool in bedrijf zien en de sfeer proeven?


Uw kind (geboren tussen 01-07-2020 en 01-07-2021) dient vóór 9 februari 2024 aangemeld te zijn. Dit kan digitaal, maar ook op school na het maken van een afspraak.


Ook in de loop van het schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school. Als u een oriënterend gesprek wilt hebben, bent u van harte welkom.

Enkele weken voordat uw kind onze school gaat bezoeken ontvangt u van de adjunct-directeur een bericht en kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht om een afspraak te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind kan komen wennen. Gaat het om een plaatsing in groep 1-2, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele wenmomenten af te spreken.