Inloggen Social Schools

Oudervereniging

De oudervereniging (ov) is een vereniging van ouders met kinderen op basisschool De Lier. Het bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste ouders welke zorgen voor verschillende (buiten)schoolse activiteiten voor de kinderen. U kunt ook meehelpen! Samen maken we de feesten en activiteiten voor de kinderen mogelijk.

Wat doet de oudervereniging?
De ov besteedt haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten op school. Zij ondersteunen hierbij het team van leerkrachten.

Wat is het doel van de oudervereniging?
De oudervereniging heeft als doel:

  • Het organiseren van (buiten) schoolse activiteiten
  • Het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten) schoolse activiteiten
  • Het incasseren en beheren van de ouderbijdragen.

Hoe word ik lid van de oudervereniging?
Iedere ouder met een kind op basisschool De Lier kan zich aanmelden bij de oudervereniging, heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan oudervereniging@bsdelier.nl

De ouderbijdrage
Voor veel van deze activiteiten vragen we van de ouders een vrijwillige bijdrage die dit jaar is vastgesteld op € 40,= per jaar, en die middels een automatische incasso kan worden geregeld. Daarnaast houden we een jaarlijkse potgrondactie en hebben we in samenwerking met de gemeente de mogelijkheid tot kledinginzameling om zo wat extra middelen te kunnen verwerven.

Dit bedrag wordt onder meer besteed aan de volgende zaken: sinterklaasviering, kerstviering / kerstmarkt, carnaval, Koningsdag, avondvierdaagse, toernooien georganiseerd door de gemeente Venray, schoolreisje, kamp groep 8 en de laatste schoolweek.

In de kerstvakantie wordt al diverse jaren de playbackshow georganiseerd, een activiteit waar kinderen soms al weken van te voren naar uitkijken. Om er voor te zorgen dat alle kinderen hieraan mee kunnen doen is besloten de playbackshow te verplaatsen naar de laatste schoolweek.

Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de ov gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester.

Bestuur van de oudervereniging
Het bestuur van de ov bestaat momenteel uit: Agnieska Buzala (voorzitter), Maarten Mandemakers (penningmeester), Vacant (secretaris), Anke van de Heuvel, Evelyn van Groenland, Yvon Hermans, Moniek Direks, Ruud Geurts en Paul Koppes. Vanuit het schoolteam sluit Saskia van Wylick aan bij de vergaderingen van de ov.

De oudervereniging kan echter niet bestaan uit het bestuur alleen! Ook ú maakt deel uit van oudervereniging van basisschool De Lier!

Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via oudervereniging@bsdelier.nl

Namens de oudervereniging

Agnieska Buzala
Voorzitter